6
Countries
6
Schools
660
Students
10
Partner organizations

PROJEKT

Jump@school Jump@school jest projektem prowadzonym przez Region Sardynia i współfinansowany przez Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie, w który zaangażowani są partnerzy z Włoch, Austrii, Niemiec, Polski, Hiszpanii, Turcji.

Ogólnym celem jest dostarczenie rekomendacji i wskazówek by zdefiniować wykonane na zamówienie zasady dotyczące edukacji i szkolenia zawodowego mające na celu zapobieganie i przeciwstawianie się Wczesnemu Opuszczaniu Szkoły.

SZCZEGÓŁOWE CELE

Zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu szkoły

Zidentyfikować testowane metodologie, strategie i dobre praktyki by zapobiegać i przeciwstawiać się wczesnemu opuszczaniu szkoły w kontekście wysokiego wskaźnika przerwania nauki

Poprawić oferty

Poprawić ofertę i politykę edukacyjną i szkoleniową stojącą przed nowymi wyzwaniami i zmianami (kryzys ekonomiczny, wysoka stopa bezrobocia wśród młodzieży, wysoka liczba uczniów ze środowisk migracyjnych)

PROCES

Weryfikacja dobrych praktyk

Najnowocześniejsze w ESL

Konsorcjum zdecyduje jakie są kryteria dla identyfikacji dobrych praktyk dotyczących ESL, aktywnych lub zrealizowanych w krajach partnerskich. Wszyscy partnerzy wybiorą ograniczoną liczbę dobrych praktyk i zbiorą informacje na ich temat. Informacje będą podsumowane w raporcie i rozprowadzone w partnerstwie.

Interwencja

Przewodnictwo, doradztwo, szkolenie i możliwości zatrudnienia

Konsorcjum zaprojektuje ujednoliconą interwencję: będzie to zestaw dostosowanych i zoptymalizowanych środków (usługi przewodnictwa, doradztwa w sprawach edukacji, szkolenia i możliwości pracy itd.). Interwencja będzie realizowana w niektórych szkołach we Włoszech, Hiszpanii i Turcji.

Analiza

Porównanie wskaźników ilościowych

Na zakończenie interwencji przeanalizujemy zgromadzone dane i przeprowadzimy porównanie wskaźników ilościowych pomiędzy punktami w czasie, między grupami i między stronami (kraje i szkoły).

Raport

Publikacja i rozpowszechnianie

Opisy interwencji i wszystkich danych projektu będą dostępne na tej stronie internetowej i będzie tam dużo więcej materiałów (dokumenty, narzędzia, infografika, video) do rozpowszechniania i wykorzystania.

KONTAKT Z NAMI