PROJE

İYİ UYGULAMALARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Uygun modele karar vermek amacıyla proje ortaklarının diğer bazı AB ülkelerindekilere ilaveten kendi ülkelerindeki gelişmelerde erken okul terkini önlemek için modelleri analiz ettiler ve topladılar.

Toplamda 38 iyi uygulama tanımlandı.

Bunların 14 ü Jump@school projesine uygulanabilir model tanımlaması için en ilginçleri olarak sayıldı.

Model tanımlamasını kolaylaştırmak için, CIOFS-FP ve ZSI projelerin önseçimi için bazı kriterler belirlediler ve sonrasında 14 proje karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

Bu analiz neticesinde en önemli temalar şöyle oluştu:

  • Laboratuvarları kullanmak, okulun içinde ve ya dışında profesyoneller ve ya gönüllüler tarafından yönetilmek
  • Tahsis edilmiş yapılar
  • Mesleki rehberlik değişime destek
  • Durum yönetimi
  • Okulun içinde ve ya dışında bölgesel ağlar
  • Karışık bireysel/grup müdahaleleri
  • İş piyasasına kabul edilme

Bu konulardan laboratuvarların kurulumu, durum yönetimi ve mesleki rehberlik transfer edilebilir, standardizasyon, ihtimal ve düşük masraf gibi kriterleri karşıladığı için Viyana’da ki transnasyonel toplantıda konsorsiyumun tamamı tarafından daha detaylı tartışılabilir olarak seçildi.

Takip eden toplantıda durum yönetimi temelli öğrenci merkezi modeli ve bazı grup aktiviteleri Jump@School projesi için seçildi.

MÜDAHALE

Bu projenin çalışma tablosundaki faaliyetler altı okuldan öğrencilere teklif edildi: Okul içi ve dışı olarak İtalya’dan iki, İspanya’dan iki ve Türkiye’den iki. Projenin doğası gereği ve finansal sınırlamalar sonucunda faaliyetleri bütün öğrencilere önermek mümkün değil. Bu sebeple, öğrencilerin bazıları bireysel ve grup aktivetelerinde yer alacak ve anketleri dolduracak şekilde, bazıları sadece bazı anketlerini doldduracak şekilde bazıları da bu aktivetelerin hiçbirinde yer almayacak şekilde plana uygun olarak rastgele seçilecektir.

Bu faaliyetler gençlerle ilgili eğitim faaliyetlerinde deneyimli operatörler tarafından yönetilecektir.

Faaliyetler şu hususları içermektedir:

BİREYSEL SEANSLAR

Her bireysel öğrencinin öncelikleri ve karekteristik özelliklerine göre önerilen faaliyetleri uyarlamak için çok önemli olan BİREYSEL SEANSLAR

YARATICI ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin kendilerini müzik, video, öykü fotoğrak, yemek pişirme vb şeylerle anlatmalarına izin veren YARATICI ATÖLYE ÇALIŞMALARI

DERNEK VE KURUMLARLA AKTİVİTELER

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre okul dışı saatlerde katılabilecekleri bölgedeki DERNEK VE KURUMLARLA AKTİVİTELER

RUP AKTİVİTELERİ

Açılış toplantısı, rehberli turlar, tema günleri ve final partisini içeren GRUP AKTİVİTELERİ